Nowojorska synagoga z pierwszą Torą napisaną przez kobietę

fot. SaschaKokot via Wikimedia Commons

Synagoga Tamid na Manhattanie zaprezentowała z okazji świąt nową Torę, która w całości została napisana przez kobietę.

Julie Seltzer spędziła dwa i pół roku na przepisaniu wszystkich 304805 liter zwoju. Wybrano ją, ponieważ jest edukatorką, artystką i osobą zaangażowaną w prace lokalnej społeczności.

“Pisanie Tory przez kobietę jest czymś zupełnie nowym w żydowskiej tradycji” – powiedziała Seltzer. “Dotychczas było to zabronione. Zwój spisany przez kobietę nie zostałby uznany za koszerny. To dla mnie zaszczyt być przykładem dla dziewcząt i młodych kobiet. Cieszę się, że jestem częścią łańcucha historii”.

“Szanujemy dawne tradycje, ale żyjemy w innej epoce i nasza tradycja musi ewaluować, by pozostać w zgodzie z wartościami, które są dla nas ważne. Równość mężczyzn i kobiet jest jedną z nich” – zapewnia rabin Darren Levine.