Stowarzyszenie Krytyków Sztuki wspiera Muzeum Polin

Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA sprzeciwia się głosom potępiającym Muzeum Polin. Wystosowała w związku z tym list do ministra kultury Piotra Glińskiego.

“Wystawa o Marcu’68 rekonstruuje wydarzenia sprzed pięćdziesięciu lat i ich skutki. W jednym z epizodów prezentuje marcową mowę nienawiści, wskazując na niebezpieczne społecznie współczesne jej analogie” – napisano w liście. “Odnosząc się do publicznej wypowiedzi senatorów Prawa i Sprawiedliwości: Artura Warzochy i Rafała Ślusarza z dnia 16 marca 2018 roku, wyrażamy głębokie zaniepokojenie postulatem odebrania autonomii Muzeum Historii Żydów Polskich Polin poprzez cenzurowanie jego wystaw. Jesteśmy oburzeni próbami dezawuowania działań kulturotwórczych Muzeum i jego misji. Protestujemy przeciw skierowanym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypowiedziom nawołującym do ‘zrobienia porządku’ z Muzeum Polin. Wypowiedzi te traktujemy jako naruszenie fundamentalnych, demokratycznych wartości: autonomii badań naukowych, autonomii instytucji kultury, prawa do wolnej, publicznej debaty”.

List, podpisany przez Luizę Nader, prezes Zarządu Sekcji Polskiej AICA, został przekazany nie tylko do MKiDN, ale też do dyrekcji ŻIH, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Polskiego PEN Clubu.