Finlandia: Antysemicka propaganda to nie wolność słowa 

Fińska organizacja Nordycki Ruch Oporu, która ma charakter narodowo-socjalistyczny, podejmuje działania sprzeczne z prawem i będzie musiała zostać rozwiązana. Taki wyrok zapadł w piątek w Turku.

Sąd podkreślił, że wśród członków organizacji nie brakuje przypadków nawoływania do przemocy, antysemityzmu oraz fascynacji faszyzmem. Stosują oni również obraźliwe określenia względem migrantów oraz mniejszości seksualnych. Nordycki Ruch Oporu (PVL) będzie musiał przestać funkcjonować.

– Działalność PVL przypomina mowę nienawiści, szczególnie w części dotyczącej antysemickiej propagandy oraz pomniejszania znaczenia Holokaustu i w sprawie migracji – zaznaczono w wyroku. Zdaniem sądu przekroczono tu granice wolności słowa.

Delegalizacji organizacji domagała się policja. Wyrok zapadł w sądzie drugiej instancji, który podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji z listopada ubiegłego roku. Przedstawiciele Nordyckiego Ruchu Oporu mogą jeszcze zaskarżyć ten wyrok do Sądu Najwyższego.