Przeciwskuteczna polityka historyczna IPN

Tomasz Roguski w trakcie wykładu na Uniwersytecie w Ottawie, 4.12.2018

To dobrze, że pracownicy IPN czytają wywiady zamieszczane na portalu Jewish.pl. Szkoda, że nie wyciągają z nich żadnych wniosków, nie odpowiadają wprost na skierowane do nich pytania, a zamiast tego obrażają się na wszystkich dookoła.

4 grudnia na Uniwersytecie w Ottawie wystąpił z wykładem mgr Tomasz Roguski z Instytutu Pamięci Narodowej. Z nagrań wykładu wynika, że Roguski odczytał napisane po angielsku wystąpienie z dużym trudem, a na pytania uczestników wykładu odpowiadał po polsku. Same pytania zresztą też wymagały tłumaczenia na polski.

Presentation by Mr. Tomasz Roguski, Institute of National Remembrance, Poland

Presentation by Mr. Tomasz Roguski, Institute of National Remembrance, Poland – the first 5 minutesWith introduction by Professor Richard Sokoloski, Director, Slavic Research Group, University of Ottawa:"Polish Rescuers of Jews during the Holocaust"In the comments you will find the last 15 minutes of Mr. Tomasz Roguski's lecture. For technical reasons the middle section of the lecture is missing.December 4, 2018, University of Ottawa

Opublikowany przez Ckeckpoint / Punkt Kontrolny Historia Sobota, 8 grudnia 2018

Zapytałam w związku z tym IPN, jakie były podstawy, by Roguskiego wydelegować na zagraniczny wykład? Czy IPN sprawdza znajomość języków obcych pracowników lub współpracowników, których wysyła na tego typu wystąpienia? Jaki jest dorobek pana Roguskiego w dziedzinie, której wykład dotyczył?

Adam Stefan Lewandowski z Biura Informacji i Komunikacji Społecznej IPN odpowiedział, że “Roguski jest młodym badaczem specjalizującym się w problematyce relacji polsko-żydowskich w latach drugiej wojny światowej. Jest on autorem pracy doktorskiej ”Rada Pomocy Żydom ‘Żegota’ – instytucja i ludzie w strukturze Polskiego Państwa Podziemnego”, którą napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.

Obrona tej pracy odbędzie się w styczniu, a jednym z recenzentów jest prof. Jan Żaryn, który zwracał uwagę na pewne niedopatrzenie w przygotowanym tekście.

IPN informuje ponadto, że “pod kierunkiem Roguskiego realizowany był projekt badawczy ‘Postawy Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej’ w ramach badań statutowych UKSW. Był także koordynatorem projektu badawczego ‘Warsztaty Metodologiczne dla Studentów’ organizowanego przez Koło Myśli Politycznej i Prawnej UKSW. Uczestniczył również w Centralnym Projekcie Badawczym IPN ‘Stosunki polsko-żydowskie w latach 1918-1968’. Roguski jest autorem publikacji książkowej pt. ”Pierwszy w Żegocie. Julian Grobelny ‘Trojan’ (1893-1944)” wydanej w 2013 r. Dodatkowo uczestniczył w 23 konferencjach naukowych ze wspomnianej wyżej problematyki w charakterze referenta”.

I ani słowa o certyfikacie potwierdzającym znajomość języka angielskiego.

Zamiast więc skierować na zagraniczne wykłady profesjonalistę, który nie tylko wie co mówi, ale potrafi to powiedzieć właściwym językiem, IPN zdecydował się na człowieka, który takich umiejętności nie posiada. Jaki był więc pożytek z jego wykładu? Poza tym, że kilkuosobowa delegacja miała okazję odbyć zagraniczną podróż?

Maskując swój brak profesjonalizmu, IPN wydał dziś komunikat, w którym stwierdził, że zamieszczony na portalu Jewish.pl wywiad z prof. Janem Grabowskim pt. “Polska dyplomacja zaangażowała się w nacjonalistyczny Kulturkampf” zawiera “inwektywy”, których ta instytucja komentować nie zamierza.

IPN komentować niczego nie musi. Może natomiast dalej wysyłać na zagraniczne wykłady dowolnie wybrane osoby, które z trudem będą czytać, napisane nieznanym sobie językiem, referaty. Może wybierać osoby, które pojadą w jakiekolwiek miejsce, by zainstalować tam wystawę lub choćby plakat, informujący o inicjatywach tej instytucji. Może robić wszystko – w końcu ma ogromny budżet, na który się złożyliśmy, płacąc w tym kraju podatki. Ciekawe tylko, kiedy IPN zauważy, że takie działania – w ramach promowania “polityki historycznej” obecnego rządu – są przeciwskuteczne, bo budzą na zewnątrz raczej politowanie niż szacunek.

Katarzyna Markusz

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!

About the Author

Katarzyna Markusz
Dziennikarka zajmująca się historią i kulturą polskich Żydów. Redaktor naczelna Jewish.pl.