Promocja książki “Miasto opowiedziane” dr Moniki Stępień

We wtorek, 15 stycznia, o godz. 18 zapraszamy na promocję książki dr Moniki Stępień pt. “Miasto opowiedziane. Powojenny Kraków w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego” (Wydawnictwo Austeria, 2018). Prowadzenie spotkania: dr Marta Duch-Dyngosz. Miejsce: Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, ul. Dajwór 18.

O książce:

“Kraków – przestrzeń wielu artystycznych inicjatyw, miasto twórców – doczekał się licznych literackich wcieleń. Portretowany przez pisarzy, opiewany przez poetów, zapisał się w świadomości czytelników jako miasto artystów, literackich salonów, skarbnica kultury i narodowych pamiątek – miasto roztaczające niezwykły czar, wręcz magiczne. Antologie, literackie przewodniki po Krakowie, rzadko jednak do portretu miasta dodają rysy nakreślone przez żydowskich twórców. Cytowani są jedynie nieliczni – głównie bard Kazimierza i poeta krakowskiego getta Mordechaj Gebirtig oraz autorzy powojennej literatury wspomnieniowej: przede wszystkim Miriam Akavia, Natan Gross, Roma Ligocka. Ich teksty pojawiają się zazwyczaj w kontekście opowieści o wielokulturowości międzywojennego miasta lub w kontekście Holokaustu. Wydawać by się więc mogło, że snuta przez krakowskich Żydów literacka opowieść o mieście kończy się tragicznym rozdziałem poświęconym Zagładzie. Tak jednak nie jest. Po nim następują kolejne, od lat czekające na odczytanie i zanalizowanie.

[…]

Niniejsza praca jest próbą odtworzenia wizerunku powojennego Krakowa zawartego w żydowskiej literaturze dokumentu osobistego. Składają się na niego: obraz rzeczywistości społecznej oraz przestrzeni miejskiej. Celem pracy jest także ukazanie wpisanego w tekst doświadczenia życia w powojennym Krakowie, emigracji i powrotu po latach do miejsc ważnych ze względów biograficznych. […] Powojenna żydowska literatura dokumentu osobistego zbudowana jest zazwyczaj według następującej sekwencji: życie przedwojenne – wojna – powojenny powrót do Polski – przygotowania do wyjazdu i emigracja – życie w nowym kraju – powrót. […] Światy subiektywnych odczuć i wrażeń poszczególnych autorów wykazują wiele cech wspólnych, dzięki którym możliwe jest wyłonienie z nich wspólnego obrazu miasta”.

O autorce:

MONIKA STĘPIEŃ – absolwentka Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 roku obroniła pracę doktorską pt. “Miasto opowiedziane. Wizerunek powojennego Krakowa w wybranych utworach literatury żydowskiej” na Wydziale Historycznym UJ. Pracy tej przyznano I wyróżnienie w VI edycji Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu (2014), organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. W latach 2016–2018 zrealizowała projekt badawczy pt. “Warszawa, Łódź, Kraków – powojenne polskie miasta w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego”, w ramach stażu podoktorskiego w Zakładzie Hebraistyki UW, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pracuje w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!