Radomsko. Zburzono dawną szkołę żydowską i Bibliotekę im. Pereca

Fot. Rachel Kesselman

W Radomsku wyburzono budynek, w którym kiedyś działały żydowskie organizacje. Do rozbiórki doszło w ubiegłym tygodniu.

Jak ustaliła Rachel Kesselman, inicjatorka upamiętnienia żydowskich obiektów w Radomsku, kamienica przy ul. Reymonta 54 w okresie międzywojennym należała do rodziny Goldbergów. Znajdowały się w niej mieszkania i lokale usługowe. W historii miasta zapisała się jako siedziba szkoły utworzonej w 1916 r. z inicjatywy Organizacji Syjonistów-Ortodoksów „Mizrachi”. Uczęszczały do niej dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Od 1926 r. w budynku mieściła się również Biblioteka im. Icchoka Lejba Pereca, a od lat 30. także komórka partii Poalej Syjon.

W 2014 r. w chodniku przed budynkiem, w ramach projektu „The Kesselman Museum in Radomsko, Pierwsze w Europie Muzeum Żydowskie pod Gołym Niebem”, Rachel Kesselman umieściła kamienną tablicę z informacją o przeszłości tego miejsca.

Fot. Rachel Kesselman

Do 2013 r. właścicielem posesji był mieszkający w Stanach Natan Nest. Po śmierci Nesta, jego syn sprzedał nieruchomość, a nowy właściciel doprowadził stopniowo do wykwaterowania najemców i rozbiórki kamienicy.

Rachel Kesselman nie kryje rozgoryczenia tą sytuacją. Na jednym z portali społecznościowych napisała: „Syn Ocalałego miał niebywałe szczęście i zaprzepaścił je. Budynek stanowił dziedzictwo Radomska. Ile dzieci, żydowskich i nieżydowskich, uczyło się w nim? Zachowanie go było naszą – Żydów i nie-Żydów – powinnością.”

Obiekt nie był wpisany do gminnej ewidencji zabytków ani wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych.

X