Seminarium ŻIH: Jehuda ha-Lewi i jego Księga Kuzari

Żydowski Instytut Historyczny zaprasza 3 grudnia o godz. 11 na seminarium naukowe, które poprowadzi dr hab. Marzena Zawanowska.

Miejsce: sala ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, ul. Tłomackie, Warszawa

Jednym z najtrudniejszych i najbardziej enigmatycznych dzieł średniowiecznej myśli żydowskiej jest Księga Kuzari Jehudy ha-Lewiego. Jest to najważniejszy tekst rabiniczny opisujący religię karaimską – jej genezę oraz istotę – a także jej wyznawców, a zarazem jedno z najważniejszych dzieł żydowskiego piśmiennictwa filozoficzno-religijnego doby średniowiecza i nie tylko. Celem wystąpienia będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaki cel przyświecał autorowi, kiedy pisał to dzieło oraz w kogo skierowane było ostrze jego krytyki.

Polski przekład traktatu z języka judeo-arabskiego (czyli dialektu języka średnio-arabskiego używanego przez Żydów w średniowieczu, najczęściej zapisywanego alfabetem hebrajskim) przygotowywany jest w ramach realizacji projektu badawczego „Karaimi i religia karaimska w średniowiecznych źródłach rabinicznych. Studium komparatywne i przekład Kuzari Judy Halewiego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2015/19/B/HS2/01284).

Wstęp bezpłatny.

Spotkanie odbywa się w cyklu Seminaria Wtorkowe, w czasie których pracownicy naukowi Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz zaproszeni naukowcy prezentują wyniki swoich badań. Spotkania skierowane są nie tylko do badaczy, ale i wszystkich zainteresowanych tematyką seminariów.