Nacjonalistyczna ofensywa na temat historii Zagłady

Kontrowersyjne Muzeum Getta Warszawskiego zostało utworzone dwa lata temu przez Piotra Glińskiego, ministra kultury, odpowiedzialnego za działania prowadzone przeciwko niezależnym intelektualistom. Na arenie międzynarodowej Gliński zyskał rozgłos dzięki brutalnemu przejęciu cenionego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, co podkopało lata ciężkiej pracy wybitnych historyków, takich jak prof. Paweł Machcewicz. Zamiast Machcewicza, ministerstwo powołało do władz muzeum lojalnych i posłusznych przedstawicieli państwa, takich jak dr. Grzegorz Berendt z Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). Muzeum Getta Warszawskiego miało stać się – uznał Gliński – „muzeum miłości polsko-żydowskiej” (nie żartuję, to dosłowny cytat).

Otóż, zgodnie ze stroną internetową „Muzeum Miłości Polsko-Żydowskiej”, pozytywna i optymistyczna wizja przeszłości popierana przez Ministra staje się rzeczywistością. Strona internetowa Muzeum Getta Warszawskiego zamieszcza obecnie ekspertyzę dr. Tomasza Domańskiego, pracownik niesławnego IPN, bardziej znanego z kierowania brutalnym atakiem na autorów książki „Dalej jest noc”. Studium zawarte w dwóch tomach, opublikowane w 2018 r. (którego jestem współautorem i współredaktorem), stało się centralnym punktem intensywnej kampanii nienawiści prowadzonej przez państwową polską telewizję, radio, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przede wszystkim przez IPN. Domański, młodszy historyk bez odpowiednich publikacji na ten temat, wyprodukował 70-stronicowy atak na nasze badania.

W rzeczywistości tamten tekst Domańskiego został opracowany na podstawie różnych innych tekstów stworzonych przez komando kilku pracowników IPN wyznaczonych przez przełożonych do „przeciwdziałania zagrożeniu”. Atak Domańskiego, który świadczył nie tylko o jego złej woli i niewiedzy, ale także o podstawowym niezrozumieniu historii Szoa, został szeroko rozpowszechniony przez IPN i inne agencje państwa polskiego. Zniesławienie Domańskiego zaprowadziłoby go do sądu – gdyby Polska była normalnym krajem. Polska nie jest już jednak normalnym krajem dla niezależnych badaczy Holokaustu. Prezentując dr. Domańskiego, Muzeum Getta Warszawskiego, uwypukla jego wielki wkład w historię Zagłady, a mianowicie atak na niezależnych uczonych o Holokauście. Muzeum Miłości Polsko-Żydowskiej, znane również jako Muzeum Getta Warszawskiego, nie jest już normalnym muzeum – wraz z przybyciem dr. Domańskiego w roli „eksperta” stało się częścią nacjonalistycznej ofensywy na temat historii Zagłady.

Tekst jest tłumaczeniem z oryginalnego tekstu w języku angielskim.

prof. Jan Grabowski

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!