PiS przygotował ustawę dotyczącą m.in. uboju rytualnego

Jarosław Kaczyński, prezes rządzącej partii, poinformował dziś, że Prawo i Sprawiedliwość ma gotowy projekt nowej ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Według projektu ubój rytualny byłby możliwy jedynie na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Sprawa dotyczy społeczności żydowskiej i muzułmańskiej.

Kaczyński zaznaczył, że liczy na poparcie ponadpartyjne dla nowego projektu ustawy. “To jest ustawa, którą poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie. Jestem o tym przekonany” – powiedział.

Zmiany objęły by też zakaz hodowli zwierząt futerkowych, umożliwienie asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt, możliwość nakładania mandatów przez inspektorów weterynaryjnych, częstsze kontrole schronisk, wymóg niekaralności i nieposzlakowanej opinii wobec osób pracujących w schroniskach, zakaz trzymania zwierząt na krótkiej uwięzi.

Sejm poprzednio zabronił uboju rytualnego w lipcu 2013 r. Miesiąc później Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o weryfikację zgodności przepisów ustawy o ochronie zwierząt z ustawą zasadniczą. W grudniu 2014 r. TK orzekł, że zakaz uboju narusza gwarantowaną w konstytucji wolność religijną.