Oświadczenie Yad Vashem

Jad Waszem, fot. Godot13 - Praca własna, CC BY-SA 3.0

Yad Vashem jest zaniepokojone krokami prawnymi podjętymi przeciwko polskim badaczom Holokaustu.

Yad Vashem, Światowe Centrum Pamięci o Zagładzie, wyraża zaniepokojenie trwającym w Polsce procesem przeciwko badaczom prof. Barbarze Engelking oraz Prof. Janowi Grabowskiemu i stanowczo podkreśla swoje stanowisko ogłoszone w lipcu 2018 r., w którym stwierdzono, że jakiekolwiek próby ograniczenia publicznych i naukowych wypowiedzi na drodze politycznej czy sądowej są nie do przyjęcia.

Procesy sądowe prowadzone przeciw badaczom Zagłady z racji prowadzonych przez nich badań są nie do pogodzenia z powszechnie przyjętymi normami naukowymi i są tożsame z atakiem na pełne i wyważone opisywanie historii Holokaustu. Jest to również atak na prawdziwość i wiarygodność źródeł historycznych będących podstawą badań naukowych.

Misją Yad Vashem jest badanie historii Holokaustu i ułatwianie na wszystkie sposoby pracy badaczom i edukatorom na całym świecie i w Izraelu, tak, aby mogli bez ograniczeń studiować złożoną prawdę o Holokauście.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!