Znany historyk wycofuje się ze współpracy z Muzeum Getta Warszawskiego

Budynek dawnego szpitala Bersohnów i Baumanów, w którym siedzibę będzie miało Muzeum Getta Warszawskiego; Marsz Pamięci 22 lipca 2016 r.

Prof. Omer Bartov w związku z powiązaniami Muzeum Getta Warszawskiego z Instytutem Pamięci Narodowej zdecydował o zerwaniu współpracy z muzeum. Bartov miał być członkiem kolegium doradczego historyków przy dyrektorze MGW.

Omer Bartov jest wybitnym historykiem Holokaustu. Studiował na Uniwersytecie w Tel Awiwie oraz Oksfordzie. Wykłada na Uniwersytecie Browna. W Polsce ukazały się jego książki “Żołnierze Führera” i “Anatomia pewnego ludobójstwa”.

Pod koniec stycznia poinformował Muzeum Getta Warszawskiego, że wycofuje się z członkostwa w kolegium doradczym. Ma to związek z atakiem na polskich historyków – Barbarę Engelking i Jana Grabowskiego – oraz powiązaniami MGW z IPN. Instytut, jak napisał Bartov, “jest częścią tego haniebnego ataku na uczciwość tych dwojga godnych podziwu kolegów”. Pracownicy IPN od dawna krytykują dwutomowe opracowanie “Dalej jest noc”, a obecnie – z pomocą Reduty Dobrego Imienia – toczy się sprawa sądowa dotycząca tej publikacji.

Krytycznie o pozywaniu naukowców za ich pracę wypowiedziały się już B’nai B’rith, Stowarzyszenie ŻIH, Muzeum Polin, instytut Yad Vashem, Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA), Centrum Wiesenthala, izraelskie Stowarzyszenie Ocalałych z Holokaustu oraz Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

“W związku z zapytaniami dotyczącymi stanowiska zajmowanego przez Muzeum Getta Warszawskiego odnośnie trwającego procesu, w którym stroną są profesorowie Barbara Engelking i Jan Grabowski (na tle publikacji ‘Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski’), uprzejmie informujemy, że Muzeum nie komentuje toczących się postępowań sądowych. Pragnęlibyśmy także podkreślić, że Muzeum Getta Warszawskiego w pełni popiera obiektywność, wolność i rzetelność badań naukowych” – to odpowiedź MGW na nasze pytania w tej sprawie.

W rozmowie telefonicznej przedstawiciel MGW jednego dnia potwierdził istnienie kolegium doradczego historyków, które ma wspierać dyrektora tej instytucji, by drugiego dnia wycofać się, stwierdzając, że taki organ w muzeum nie istnieje. Dysponujemy jednak zarządzeniem dyrektora MGW z 17 września 2020 o utworzeniu kolegium doradczego historyków. Ma ono wspomagać tworzenie wystawy stałej, wystaw czasowych oraz działalność naukową i edukacyjną Muzeum.

Zarządzenie dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego

W skład kolegium ma wchodzić od 5 do 9 członków, cieszących się uznaniem badaczy historii polskich Żydów i innych specjalistów zajmujących się tematyką Holokaustu. Kadencja ma trwać dwa lata, a członkowie kolegium powoływani są przez dyrektora MGW, który wybiera również przewodniczącego tego organu.

“Rolą kolegium, utworzonego na prośbę Rady Muzeum 26 maja 2020, jest opiniowanie wystawy stałej, działalności naukowej i edukacyjnej oraz wystaw czasowych MGW” – pisał dyrektor Albert Stankowski w liście do prof. Omera Bartova we wrześniu 2020. Zaznaczył jednocześnie, że misją muzeum jest “upamiętnienie ofiar Holokaustu, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, uwięzionych w czasie wojny w getcie warszawskim i innych gettach okupowanej Polski oraz zamordowanych w obozach zagłady”.

Nie udało nam się ustalić, kto jeszcze wchodzi w skład kolegium. Na stronie internetowej MGW nie podaje informacji na ten temat.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!

About the Author

Katarzyna Markusz
Dziennikarka zajmująca się historią i kulturą polskich Żydów. Redaktor naczelna Jewish.pl.