Oświadczenie przedstawicieli organizacji żydowskich

W ostatnim czasie nasilają się próby represji wobec historyków i dziennikarzy, którzy usiłują rzetelnie przedstawić losy polskich Żydów pod okupacją niemiecką. Proces wytoczony profesorom Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu oraz przesłuchanie redaktor Katarzyny Markusz to tylko najnowsze tego przykłady.

Sala sądowa nie jest miejscem ustalania prawdy historycznej; potępiamy takie próby i solidaryzujemy się z osobami, których one dotykają.
Instytucje państwowe coraz częściej wspierają, czasem w sposób zawoalowany, czasem bezpośrednio, finansowo i awansem, nierzetelną narrację historyczną. Zapowiadane mianowanie ONR-owca przewodniczącym oddziału IPN we Wrocławiu, jest tego tylko jednym z najnowszych przykładów.

Państwo nie powinno być stroną w debacie historycznej, a już zwłaszcza nie powinno wspierać historycznej nieprawdy czy nienawiści: potępiamy takie próby, których ofiarą pada poszukiwanie prawdy historycznej.

Stwierdzenie, z powodu którego red. Markusz była przesłuchiwana: „niechęć do Żydów była wśród Polaków nagminna, a polski współudział w Zagładzie jest faktem historycznym”, znajduje potwierdzenie w wielu badaniach historycznych i w zbiorowej pamięci Żydów polskich.
Wolelibyśmy, żeby nasza historia wyglądała tak różowo, jak ktoś chciałby ją obrazować – ale historia wygląda tak, jak wygląda. Jeżeli prokuratura miałaby w sprawie słów red. Markusz wszcząć śledztwo, powinno ono obejmować także wszystkich sygnatariuszy niniejszego oświadczenia.

Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski

Marian Turski i Piotr Wiślicki, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny

Anna Bakuła, Anna Barbur, Magdalena Tarczyńska, Zespół Szkół Lauder-Morasha w Warszawie

Agata Patalas, Dyrektorka Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Ginczanki w Warszawie

Magda Dorosz, Fundacja Hillel Polska

Andrzej Friedman – B’nai B’rith Polska

Aleksandra Leliwa Kopystyńska, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce

Helise Lieberman, Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce

Janusz Makuch, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Jonathan Ornstein, Centrum Społeczności Żydowskiej JCC w Krakowie

Agata Rakowiecka, Centrum Społeczności Żydowskiej JCC w Warszawa

Alina Świdowska, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie

Konstanty Gebert

Grażyna Pawlak

Lesław Piszewski

Jarosław Szczepański

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!