Ministerstwo Kultury sfinansuje renowację nagrobków i pomników ofiar wojny

Grób masowy w Warszawie

MKiDN przeznacza 4,6 mln zł na opiekę nad grobami wojennymi. Część z nich wesprze projekty związane z ochroną grobów ofiar Zagłady i żydowskich żołnierzy Wojska Polskiego.

Na początku marca pisaliśmy o przydzieleniu ministerialnych funduszy na ochronę zabytków. W tym tygodniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Jego celem jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski, związanych z walką i męczeństwem oraz wspieranie działań naukowych.

Z 235 złożonych wniosków Ministerstwo dofinansuje 76 projektów. Podwójnym beneficjentem została Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, która otrzyma 150 000 zł na upamiętnienie grobu masowego z okresu getta na cmentarzu żydowskim w Warszawie oraz 53 524 zł na renowację nagrobków żołnierzy WP, poległych i zmarłych w latach 1918-1920 i pochowanych na tym samym cmentarzu.

Budżet Gminy Częstochowa zasili kwota 13 500 zł na remont grobu ofiar zabitych podczas tzw. Akcji Ostbahn i pochowanych na cmentarzu żydowskim w Częstochowie.

Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie za 20 000 zł będzie mogła kontynuować prace przy renowacji pomnika na mogile Żydów rozstrzelanych w Hałbowie.

Groby w Jagielle-Niechciałce

Gmina Tryńcza otrzyma 17 458 zł na remont Cmentarza Wojennego Ofiar Hitleryzmu w Jagielle-Niechciałce. Spoczywają na nim m.in. jeńcy radzieccy, Żydzi zabici w gospodarstwie rodziny Ulmów oraz ofiary mordu w domu Trynczerów w Gniewczynie Łańcuckiej.

Na swoje działania funduszy nie dostaną:

• Fundacja Zapomniane na projekt „Upamiętnienie dwóch żydowskich zbiorowych grobów wojennych 1500 ofiar Holocaustu na terenie gminy Szumowo”,

• Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie na projekt „Strefa Pamięci 2021. Masowe groby na cmentarzu żydowskim w Tarnowie”,

• Gmina Skała na projekt „Wykonanie koniecznych prac pielęgnacyjnych i remontowych na Cmentarzu Żydowskim w Skale”,

• Miasto i Gmina Łosice na projekt „Zagospodarowanie otoczenia cmentarza żydowskiego w Łosicach”,

• Gmina Miasto Dębica na projekt „Renowacja mogiły żydowskiej w Dębicy”,

• Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi na projekt „Cmentarz Żydowski w Łodzi. Historia zapominana czy nie?”,

• Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Żydów na projekt „Utrzymanie cmentarza wojennego na terenie Cmentarza Żydowskiego w Łodzi”.

Regulamin przewiduje możliwość odwoływania się od decyzji, zatem liczba beneficjentów może ulec zmianie. Maksymalny budżet programu to 4,6 mln zł.

Krzysztof Bielawski

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!