Nagroda POLIN 2021: ruszyły zgłoszenia w konkursie

Muzeum Historii Żydów Polskich rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń w konkursie Nagroda POLIN 2021. 30 listopada trafi ona do osoby lub organizacji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Kandydatów do nagrody można zgłaszać za elektronicznego formularza do 30 września. Łączna wysokość nagród pieniężnych dla finalistów konkursu wynosi 60 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest promocja postaw i działań zgodnych z misją muzeum. Laureatami nagrody są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Nagroda jest przyznawana od 2015 roku.

Spośród zgłoszonych kandydatur kapituła konkursu nominuje, nagradza i wyróżnia osoby lub organizacje pozarządowe, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem czy wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko-żydowskich.

– Nagroda POLIN to wyraz naszego uznania i wdzięczności dla ludzi, którzy utrwalają polsko-żydowskie dziedzictwo, pielęgnują pamięć, odkrywają lokalną historię, a w konsekwencji – szerzą wiedzę o wielokulturowej przeszłości Polski i budują mosty między przeszłością a przyszłością. Dzięki Nagrodzie POLIN chcemy promować godne podziwu postawy, licząc na to, że staną się one inspiracją i impulsem do działania dla innych – mówi Radosław Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2021.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym zgłoszenia są zbierane i weryfikowane, a w drugim finalistów i laureata konkursu wyłania kapituła. Do 30 września każdy może zgłosić swojego kandydata poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.polin.pl/nagroda. Poza główną nagrodą kapituła konkursu może przyznać wyróżnienia, a dyrektor Muzeum POLIN – Nagrodę Specjalną.

Kapituła konkursu Nagroda POLIN 2021:
• prof. dr. hab. Dariusz Stola, historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, były dyrektor Muzeum POLIN – Przewodniczący Sądu Konkursowego,
• Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum POLIN,
• Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum POLIN,
• Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”,
• Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce,
• Grzegorz Jankilevitsch, Jankilevitsch Foundation, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN,
• dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW,
• Paweł Kulig, laureat Nagrody POLIN 2020,
• Marcin Kącki, reporter, autor książek, Dziennikarz Roku w konkursie Grand Press 2007
• Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka i felietonistka „Tygodnika Powszechnego”
• Łucja Koch, kierowniczka Działu Edukacji Muzeum POLIN.

Finał konkursu odbędzie się 30 listopada o godzinie 20:00 na stronie Muzeum POLIN na Facebooku oraz kanale Muzeum POLIN w serwisie YouTube. Podczas wirtualnej uroczystości zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz premierowo zaprezentowane zostaną filmowe reportaże z miejsc, w których na co dzień działają finaliści Nagrody POLIN 2021.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz sylwetki wszystkich dotychczasowych finalistów konkursu znajdują się na stronie www.polin.pl/nagroda.

Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Mecenasem konkursu jest Jankilevitsch Foundation. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” i współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!