Rząd chce wiedzieć o “kontaktach ze stroną izraelską”

Ambasada Izraela w Warszawie, fot. Google Street View

MSZ zwróciło się do innych ministerstw i podlegających im instytucji o informacje na temat “kontaktów ze stroną izraelską”. Ministerstwo Edukacji poprosiło uczelnie o dane dotyczące planowanych kontaktów z Izraelczykami.

“Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do resortów i podległych im instytucji z prośbą o każdorazowe informowanie i występowanie o rekomendację w przypadku kontaktu ze stroną izraelską (spotkania i telekonferencje) oraz z przedstawicielami Ambasady Izraela w Warszawie. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie ponawiam prośbę o przesyłanie informacji o planowanych kontaktach ze stroną izraelską na mój adres mailowy: …@mein.gov.pl”.

Wiadomość o takiej treści w piątek otrzymały Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki oraz Biuro Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk.

Dlaczego instytucje podlegające ministerstwom miałyby każdorazowo konsultować plany spotkania z przedstawicielami izraelskiej ambasady lub innymi Izraelczykami? Jakie kompetencje ma MSZ lub MEiN, by oceniać potrzebę takich kontaktów na szczeblu naukowym?

Ministerstwo Edukacji nie odpowiedziało na nasze pytania w tym zakresie.

Biuro rzecznika prasowego MSZ przysłało natomiast niepodpisany przez nikogo mail, w którym informuje, że 29 listopada ministerstwo otrzymało noty w sprawie “zmiany na stanowisku chargé d’affaires a.i. ambasady Izraela w Polsce”. Zmiana ta polegała na tym, że po zawirowaniach związanych z ostatnim kryzysem dyplomatycznym, na początku grudnia do Warszawy wróciła Tal Ben-Ari Yaalon, która pełni funkcję chargé d’affaires.

MSZ zapewnia, że “Polska jest zainteresowana jak najlepszymi stosunkami z Izraelem, który uznajemy za istotnego partnera na Bliskim Wschodzie”. Dodaje jednak: “Relacje te muszą opierać się na wzajemnym szacunku. Stanowisko rządu RP w tej sprawie nie uległo zmianie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwyczajowo powinno być konsultowane w przypadku podejmowania przez inne resorty oraz instytucje publiczne kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz z korpusem dyplomatycznym. Celem tego zwyczaju jest zapewnienie spójności działań administracji”.

W jaki sposób działania polskich naukowców i wspólne konferencje z Izraelczykami lub spotkania z przedstawicielami ambasady Izraela mają wpłynąć na “spójność działań administracji” – tego niestety nie wyjaśniono.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!

About the Author

Katarzyna Markusz
Dziennikarka zajmująca się historią i kulturą polskich Żydów. Redaktor naczelna Jewish.pl.