Ceremonia z oficjalną prezentacją tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski w Brzozowie

Fot. A. Nawracaj / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Nadleśnictwo Brzozów oraz Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa-Zdroju zapraszają na ceremonię uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Brzozowie (lokalizacja leśna od ul. Zdrojowej)*.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 29 września o godz. 12.

Podczas uroczystości, po raz pierwszy, zostanie oficjalnie zaprezentowana tablica informacyjna umieszczona na terenie cmentarza, znajdującego się na działce należącej do Skarbu Państwa, a zarządzanej przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Brzozów. Oznaczenie – kształtem nawiązujące do macewy (tradycyjnej formy nagrobka żydowskiego) – łączy tradycję z nowoczesną formą upamiętnienia. Zamieszczony na symbolicznej tablicy znak QR odsyła do szerszej charakterystyki nekropolii w Brzozowie, udostępnionej na portalu zabytek.pl.

Ceremonia nie jest jedynym elementem upamiętnienia. Wydarzeniu towarzyszy program edukacyjny – zajęcia skierowane do społeczności lokalnej, przygotowane i przeprowadzone przez edukatorów Muzeum POLIN. Biorą w nich udział uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Brzozowie. Uczestniczki i uczestnicy zajęć „Pamięć w kamieniu” poszerzają swoją wiedzę na temat tradycji związanych z cmentarzami żydowskimi oraz kulturą żydowską. Poznają w ten sposób inny wymiar historii swojej miejscowości i jej przedwojennych mieszkańców. Szkoła biorąca udział w warsztatach otrzyma również zestaw edukacyjny „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”. Są to repliki obiektów i archiwalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów Muzeum POLIN – rodzaj edukacyjnej gry planszowej dla klas IV-VI. Zestaw jest przeznaczony do własnych działań edukacyjnych placówki.

*dane lokalizacyjne cmentarza: Stara Wieś 823, dojście od ulicy Zdrojowej w Brzozowie/ wejście do lasu sąsiaduje z Domem Opieki dla Dzieci i Młodzieży Sióstr Służebniczek. Do miejsca ceremonii będą kierowały służby leśne. GPS 49°41′23.6″N 21°59′08.8″E

Prezentacja tablicy oraz program towarzyszący ceremonii realizowane są w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV: „Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści”, Priorytet 2: „Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich”), finansowego z grantu udzielonego Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

Do 2024 roku – przez cały okres realizacji grantu ŻDK – nowe oznakowania cmentarzy żydowskich pojawią się w każdym z 16 województw. Ceremonie upamiętnienia każdorazowo uzupełnia program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży.

Upamiętnienie cmentarzy odbywa się w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerami lokalnymi programu są Nadleśnictwo Brzozów oraz Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa-Zdroju we współpracy z Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie oraz Brzozowskim Domem Kultury.

Inicjatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!