Ceremonia z oficjalną prezentacją tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski w Stepnicy

Fot. A. Nawracaj / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Nadleśnictwo Goleniów zapraszają na ceremonię uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Stepnicy. Wydarzenie odbędzie się w środę, 9 listopada, o godz. 11.

Podczas uroczystości, po raz pierwszy, zostanie oficjalnie zaprezentowana tablica informacyjna umieszczona na terenie cmentarza, znajdującego się na działce należącej do Skarbu Państwa, a zarządzanej przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Goleniów. Oznaczenie – kształtem nawiązujące do macewy (tradycyjnej formy nagrobka żydowskiego) – łączy tradycję z nowoczesną formą upamiętnienia.

Zamieszczony na symbolicznej tablicy znak QR odsyła do szerszej charakterystyki nekropolii w Stepnicy, udostępnionej na portalu zabytek.pl. Ceremonia nie jest jedynym elementem upamiętnienia. Wydarzeniu towarzyszy program edukacyjny – zajęcia skierowane do społeczności lokalnej, przygotowane i przeprowadzone przez edukatorkę Muzeum POLIN w dniach 20-21 października. Wzięli w nich udział uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Goleniowie oraz Szkoły Podstawowej w Krępsku. Uczestniczki i uczestnicy zajęć „Pamięć w kamieniu” poszerzyli swoją wiedzę na temat tradycji związanych z cmentarzami żydowskimi oraz kulturą żydowską. Poznali w ten sposób inny wymiar historii swojego regionu i jego przedwojennych mieszkańców. Kolejną propozycją warsztatów była praca z zestawem edukacyjnym „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki” – rodzajem gry planszowej dla klas IV-VI, zawierającym repliki obiektów i archiwalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów Muzeum POLIN.

Ponadto 20 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy odbyło się spotkanie dla wszystkich chętnych zainteresowanych historią i kulturą polskich Żydów – ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o cmentarzach żydowskich oraz związanych z nimi tradycjami.

„Dla społeczności żydowskiej cmentarze mają ogromne znaczenie. Nekropolia żydowska stanowiła kamień węgielny każdej gminy. Uzyskanie zgód na urządzenie cmentarza było definitywnym ugruntowaniem jej istnienia. To akt o większej sile niż przywilej osiedleńczy czy nawet budowa synagogi. Dlatego dzisiaj – pomimo trudnych doświadczeń historii – to miejsce, ta uroczystość i ten znak upamiętniający dowodzą, że pamięć przetrwała” – podkreśla Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Prezentacja tablicy oraz program towarzyszący ceremonii realizowane są w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV: „Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści”, Priorytet 2: „Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich”), finansowego z grantu udzielonego Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

Do 2024 roku – przez cały okres realizacji grantu ŻDK – nowe oznakowania cmentarzy żydowskich pojawią się w każdym z 16 województw. Ceremonie upamiętnienia każdorazowo uzupełnia program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży.

Upamiętnienie cmentarzy odbywa się w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partner lokalny programu: Nadleśnictwo Goleniów.

Inicjatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!