Warszawa przeznaczy 150 mln na Teatr Żydowski

Budynek przy ul. Próżnej 14 w Warszawie.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Warszawy wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej projekt adaptacji budynku przy ul. Próżnej 14 na potrzeby Teatru Żydowskiego. Koszt tej inwestycji wyceniono na 150 mln zł.

Zgodnie z decyzją Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy z czerwca tego roku Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich wróci w okolice placu Grzybowskiego. Nową siedzibą sceny i Centrum Kultury Jidysz będzie kamienica przy ulicy Próżnej 14. Narożna, składająca się z pięciu kondygnacji czynszówka, która została wybudowana pod koniec XIX wieku, jest jednym z nielicznych ocalałych fragmentów dawnej żydowskiej Warszawy.

– Z tych łez, które wylaliśmy trzy lata temu, kiedy wyrzucono nas z naszej siedziby, dzisiaj powstaje teatr na ul. Próżnej. Władze miasta uwierzyły razem z nami, że ten teatr jest ambasadorem kultury żydowskiej. Obiecuję, że razem z aktorami, techniką, administracją zrobimy perełkę na placu Grzybowskim – zapewnia Gołda Tencer, dyrektor Teatru Żydowskiego.

– Teatr Żydowski to jeden z najważniejszych strażników kultury żydowskiej w stolicy, ale i całej Polsce. Stworzenie siedziby, na miarę XIX wieku, dla tej instytucji jest dla nas zadaniem priorytetowym. To nasze zobowiązanie, ale też i odpowiedzialność za kulturę, która była przed wojną stałym elementem krajobrazu Warszawy – mówi Małgorzata Zakrzewska, radna i Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy

Na realizację tego projektu w WPF zostanie zapisane 150 milionów złotych. Środki te posłużą na przeprowadzenie konkursu architektonicznego, wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji, która przywróci świetność dawnej żydowskiej kamienicy. W jej wnętrzu, według wstępnych założeń, znajdą się dwie sceny – duża i mała – a także zaplecze dla działań i promocji kultury jidysz. Obecnie Warszawa oczekuje na zalecenia konserwatorskie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, by na ich podstawie opracować program funkcjonalno-użytkowy, który będzie podstawą konkursu dla architektów.

źródło: UM Warszawa, inf. wł.