Antysemickie treści usunięte ze strony kanadyjskiej Polonii

Kilkadziesiąt osób wzywa do rezygnacji przewodniczącego Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej po tym, jak zamieścił on na stronie organizacji list otwarty zawierający antysemickie treści. List został usunięty po interwencji Janusza Tomczaka, przewodniczącego KPK.

“Jesteśmy poważnie zaniepokojeni długotrwałą, nasilającą się globalną kampanią antypolską, ofensywą kłamstw, przeinaczeń faktów historycznych, insynuacji i oszczerstw pod adresem Narodu Polskiego. Nie są to działania przypadkowe. Jest to kampania długoletnia, świadomie i precyzyjnie przygotowana przez siły wrogie, za aprobatą środowisk, jeśli nie wrogich to na pewno obojętnych, dbających tylko o własne interesy” – tak zaczynał się list otwarty do Polonii Kanadyjskiej zamieszczony na stronie Okręgu Toronto KPK. Jego autor, Bartłomiej Habrowski, przewodniczący Okręgu Toronto KPK, wyjaśniał w dalszej części, że Stany Zjednoczone mogą wymóc na polskim rządzie, by “żądania finansowe pewnych grup zaczęły być w Polsce realizowane”.

Chodziło o ustawę 447, inaczej JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today), z 2017 roku o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holokaustu, którym do tej pory nie zadośćuczyniono ich strat.

Habrowski wyraził jednocześnie poparcie dla deklaracji Zbigniewa Lipińskiego o powołaniu Ruchu Obrony Majątku Narodowego, dołączając link do nagrania wideo, z którego można się dowiedzieć m.in., że “państwo Izrael wraz z organizacjami należącymi do tak zwanego ‘przemysłu holokaustu’ chce od Polski równowartość 300 mld USD”, “Polacy pozbawieni własności komunalnej i indywidualnej staliby się obywatelami trzeciej kategorii, zaś klasa żydowskich właścicieli stałaby się obywatelami pierwszej kategorii, a ich polscy kolaboranci staliby się obywatelami drugiej kategorii”, “Żydzi uzbrojeni w ogromne bogactwo szybko przejęliby władzę polityczną, usuwając Polaków z wszelkich uprawnień decyzyjnych we własnym kraju”, “w taki sposób można by zrealizować koncepcję Polin, czyli drugiego państwa żydowskiego na polskiej ziemi”.

Część członków kanadyjskiej Polonii zaprotestowała przeciwko takim treściom na stronie jednego z okręgów KPK. List został usunięty po interwencji Janusza Tomczaka, głównego przewodniczącego KPK, który zaznaczył, że jego organizacja „zdecydowanie sprzeciwia się rasizmowi i antysemityzmowi we wszystkich jego formach”.

Ponad 40 osób podpisało się pod listem wzywającego Habrowskiego do rezygnacji z zajmowanego stanowiska “za złamanie podstawowych zasad etycznych”, ponieważ publikując wspomniany list otwarty “zdyskredytował stanowisko lidera społeczności i przyniósł hańbę KPK oraz Polonii w Toronto i Kanadzie”.

Habrowski nie odniósł się do tych zarzutów.

Więcej na ten temat tutaj.