Tylko Lewica chce rozmawiać o mniejszościach?

Fot. Wikimedia Commons

We wrześniu zwróciliśmy się do czterech największych komitetów – PiS, Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy – z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące bezpieczeństwa mniejszości narodowych, ewentualnej delegalizacji ONR, “polskiej racji stanu” w badaniach naukowych i likwidacji IPN. Do dziś, mimo ponawianej prośby, odpowiedziała tylko Lewica. Poniżej publikujemy te odpowiedzi.

Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej jest zaniepokojony istnieniem w Polsce organizacji, które “opowiadają się za ideologią i publicznie eksponują symbole nazizmu, faszyzmu lub totalitaryzmu”. Wezwał do delegalizacji Ruchu Narodowego, ONR, Młodzieży Wszechpolskiej i innych. Jakie działania podejmą Państwo w związku z tym apelem?

Maria Popczyk, zespół programowy Lewicy: Lewica jest całkowicie przeciwna jakimkolwiek formom dyskryminacji oraz szerzenia mowy nienawiści. Ruchy siejące nienawiść i łamiące artykuł 13 Konstytucji powinny zostać zdelegalizowane.

Ponadto, w ramach naszego Pakietu Przeciw Przemocy, przewidujemy szerszą ochronę prawną przed nienawiścią – złożymy projekt nowelizacji Kodeksu karnego dot. przestępstw z nienawiści, tak aby uwzględnił on także przestępstwa motywowane orientacją seksualną ofiary.

Czy Państwa zdaniem mniejszości narodowe, etniczne, religijne, w tym szczególnie mniejszość żydowska, mogą się czuć w Polsce bezpiecznie? Jeśli nie, jakie działania Państwo w związku z tym proponują?

Obecnie w naszym kraju nie czują się bezpiecznie ani mniejszości narodowe, etniczne i religijne, ani te seksualne. Posłowie i posłanki Lewicy, którzy zostaną wybrani w najbliższą niedzielę, równość i tolerancję mają wpisane w swoje DNA. Nasi przedstawiciele dopilnują tego, aby prawa tych osób były respektowane, a wszelkie czyny nienawiści karane.

Poza tym, w ramach profilaktyki Lewica ma zamiar wprowadzić do podstawy programowej edukację antydyskryminacyjną we wszystkich rodzajach szkół, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie szkodliwych stereotypów i przemocy. Szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji oraz odpowiedniego traktowania ofiar przemocy i dyskryminacji zostaną wpisane do podstaw szkolenia zawodowego policjantów, prokuratorów, sędziów, nauczycieli oraz pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Czy “polska racja stanu” powinna mieć wpływ na prowadzenie badań naukowych w Polsce?

Badania naukowe powinny być prowadzone bez wpływu polityków. Niestety, za rządów PiS rząd ma duży wpływ na badania historyczne. Przypomnijmy, że w 2018 roku wywołał on poważny kryzys dyplomatyczny z Izraelem przez nowelizację ustawy o IPN.
Lewica ma zamiar odpolitycznić instytucje badawcze oraz zlikwidować IPN.

Czy popierają Państwo likwidację Instytutu Pamięci Narodowej?

Lewica chce likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Zadania naukowe zostaną przeniesione do PAN i Archiwum Państwowego, a funkcje śledcze przejmie prokuratura.

About the Author

Katarzyna Markusz
Dziennikarka zajmująca się historią i kulturą polskich Żydów. Redaktor naczelna Jewish.pl.