Konferencja naukowa w Muzeum POLIN “Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce”

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na konferencję “Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce”. Jej celem jest nakreślenie obrazu faktycznego zaangażowania Żydów w działalność ruchów lewicowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku z perspektywy ich indywidualnych wyborów ideowych.

1-2 grudnia 2019, Muzeum POLIN, wstęp wolny

Jednostkowe historie, losy rodzin, kształtowanie się tożsamości politycznej analizowane metodą biograficzną, pozwolą odpowiedzieć na pytania o motywacje polskich Żydów wstępujących do ugrupowań lewicowych:

• Czy żydowskie pochodzenie odgrywało rolę w wyborze drogi politycznej?

• Co wpływało na przynależność do konkretnego ugrupowania politycznego?

• W jaki sposób zaangażowanie lewicowe kształtowało stosunek Żydów do rodzących się na tych ziemiach nacjonalizmów i dążeń emancypacyjnych poszczególnych narodów?

• Jak Żydzi ocenili swoje lewicowe zaangażowanie z perspektywy czasu?

Organizatorzy wydarzenia “Biografie i polityka…” proponują wyjście poza dominujący dotychczas schemat opisu zaangażowania Żydów w ruchach lewicowych na rzecz analizy jednostkowych wyborów ideowych. Dlatego w trakcie konferencji większość badaczy i badaczek będzie starała się odpowiedzieć na to pytanie poprzez analizę egodokumentów, takich jak dzienniki, korespondencja, wspomnienia czy wywiady.

Refleksję nad tematem podejmą zebrani w Muzeum POLIN naukowcy z Europy, USA, Izraela oraz Australii, którzy zajmują się badaniami na temat kształtowania się żydowskich tożsamości politycznych. Zaangażowanie Żydów lub osób żydowskiego pochodzenia w działalność lewicowych ruchów politycznych (socjalistycznych, komunistycznych, lewicowo-syjonistycznych itd.) na ziemiach polskich w XIX i XX wieku to temat trudny i złożony. Żydzi działali zarówno w żydowskich, jak i w nie-żydowskich ruchach lewicowych i organizacjach politycznych. Jedną z grup stanowili bundowcy czy też członkowie syjonistycznych ruchów robotniczych, którzy otwarcie łączyli tożsamość żydowską z lewicową ideologią. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku działaczy pochodzenia żydowskiego aktywnych w ugrupowaniach nie-żydowskich, którzy sami często nie uważali się za Żydów, ale byli postrzegani jako Żydzi przez innych.

Temat konferencji jest nieustającym przedmiotem debat i publicznego zainteresowania. Z jednej strony mit żydowskich komunistów jako żydowskich sprawców był i jest używany jako narzędzie do wzbudzania nastrojów antykomunistycznych lub nacjonalistycznych. Z drugiej strony historiografia, zwłaszcza zachodnia, przedstawia zaangażowanie Żydów w ruchy lewicowe jako przykład walki – często nieudanej – o polityczną i społeczną równość. Prezentujący tę perspektywę badacze kładą nacisk głównie na niepowodzenia żydowskich rewolucjonistów, czyniąc żydowskich komunistów ofiarami stalinizmu i reżimów komunistycznych w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Trwałość tych sprzecznych poglądów zasługuje na dyskusję i głębszą refleksję naukową, którą organizatorzy i uczestnicy podejmą w pierwszych dniach grudnia w czasie wydarzenia naukowego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Komitet Naukowy konferencji “Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce”:
• Dr François Guesnet, UCL,
• Prof. Yvonne Kleinmann, Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera,
• Dr Agnieszka Mrozik, PAN,
• Dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, PAN,
• Prof. Antony Polonsky, Muzeum POLIN,
• Prof. David Rechter, Oxford University,
• Dr Stephan Stach, Muzeum POLIN (sekretarz),
• Dr Michał Trębacz, Muzeum POLIN.

Organizatorami konferencji są Muzeum POLIN wraz z Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera, Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies i University College London. Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program i jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Wydarzenie odbywa się również dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, European Association for Jewish Studies, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Gotteiner institute for the history of the Bund and the Jewish labor movement Uniwersytetu w Hajfie.

Program_Biografie_i_polityka_grudzien_2019

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!