W dawnej synagodze będą upamiętnieni partyzanci AK

Synagoga w gminie Wiśniowa, fot. ugwisniowa/FB

Gmina Wiśniowa rozpoczyna remont zabytkowej drewnianej synagogi. Jak podają urzędnicy “podjęte działania mają na celu utworzenie miejsca upamiętniającego historię Gminy Wiśniowa, w szczególności walk partyzantów AK”. Pierwszy etap remontu ma się zakończyć w tym roku.

Synagoga w Wiśniowej jest wpisana do rejestru zabytków. Dlatego rok temu Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków nałożył na gminę obowiązek remontu budynku do końca 2020 roku. W przeciwnym razie gminie groziłaby grzywna w wysokości 50 tys. zł.

Urzędnikom udało się pozyskać 300 tys. zł z MKiDN i na początku sierpnia przystąpiono do pierwszego etapu prac, który polega na przygotowaniu terenu, ogrodzeniu go, rozbiórce dachu oraz desek szczytowych i fumigacji, która ma na celu pozbycie się z budynku insektów.

Gmina Wiśniowa nie informuje o szczegółach upamiętnienia, które ma znaleźć się z budynku dawnej synagogi.

Decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 lipca 2019 roku na Gminę Wiśniowa został nałożony…

Opublikowany przez Gmina Wiśniowa Wtorek, 4 sierpnia 2020