Związek Gmin Żydowskich krytycznie o rabinie Schudrichu. Spór w Krakowie trwa

Zarząd ZGWŻ krytycznie odniósł się do działań podejmowanych przez naczelnego rabina Polski, Michaela Schudricha i jednocześnie poparł starania krakowskiej gminy żydowskiej o “wyremontowanie zabytkowej synagogi Izaaka w Krakowie, celem przywrócenia jej do poprzedniego stanu i udostępnienia jej członkom społeczności żydowskiej w Krakowie”.

Na zaproszenie Tadeusza Jakubowicza 11 lipca do Krakowa przyjechali członkowie zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich oraz szefowie poszczególnych gmin, poza jedną – warszawską. Lesław Piszewski, stojący na czele stołecznej GWŻ, zaproszenia nie otrzymał – według nieoficjalnych informacji – przez “zapomnienie”.

O sporze o jedną z krakowskich synagog wszyscy usłyszeli na początku lipca. Od tego czasu Fundacja Chabad Lubawitch, która wynajmowała budynek, nie może korzystać z synagogi Izaaka, będącej własnością Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. GWŻ uważa, że Chabad prowadził nieuzgodnione z konserwatorem zabytków remonty oraz zalega z opłatami. Chabad zaś zarzuca gminie, że traktuje ten budynek jako “lokal do wynajęcia”, a w całej sprawie chodzi wyłącznie o pieniądze. Gdyby fundacja zgodziła się płacić wyższy czynsz, problemów by nie było. W spór zaangażował się rabin Schudrich. Kiedy miał odebrać przedmioty pozostawione przez wiernych w synagodze, nikt nie przyszedł, by go tam wpuścić. Schudrich przeszedł przez ogrodzenie, ale okazało się, że zamki w budynku zostały już wymienione.

Takie działania miały nie spodobać się zarządowi ZGWŻ. “W związku z wydarzeniami związanymi z Synagogą Izaaka w Krakowie i działaniem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha (stojącym w sprzeczności z majestatem pełnionego urzędu i zasadą bezstronności), (…) Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich zwróci się do Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie oficjalnej oceny zachowania Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha” – postanowiono w czwartek.

Zarząd ZGWŻ poparł też starania GWŻ w Krakowie “o wyremontowanie zabytkowej Synagogi Izaaka celem przywrócenia jej do poprzedniego stanu i udostępnienia jej członkom społeczności żydowskiej w Krakowie, ponieważ w chwili obecnej jej stan zagraża bezpieczeństwu przebywających tam osób”.

Tadeusz Jakubowicz jest członkiem zarządu ZGWŻ, któremu przewodniczy Monika Krawczyk.

Więcej na temat konfliktu w Krakowie:

Ostry konflikt o synagogę Ajzyka w Krakowie
Oświadczenia Chabadu i naczelnego rabina Polski w związku z sytuacją w Krakowie
Oświadczenie GWŻ w Krakowie
Z krakowskiej synagogi Izaaka wyniesiono zwój Tory. Spór o budynek trwa