Środki z programu „Ochrona zabytków” na synagogi i żydowskie cmentarze

Synagoga w Bobowej

MKiDN ogłosiło wyniki konkursu na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych. Tym razem funduszy nie dostanie większość projektów związanych z żydowskim dziedzictwem materialnym.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwa razy w roku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ochrona zabytków”. Jego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane przez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie.

Decyzje podejmowane są na podstawie punktacji. Oceniane są m.in. konieczność przeprowadzenia prac, wiek i wartość zabytku, „podtrzymanie i rozpowszechnianie polskiej tradycji narodowej i państwowej”, wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz społeczna funkcja obiektu.

W obecnej edycji złożono ponad 2250 wniosków. Urzędnicy MKiDN zdecydowali o dofinansowaniu 443 projektów, które otrzymały od 70 do 93 punktów.

W tym roku w przypadku zabytków żydowskich zakwalifikowano tylko wniosek Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która dostanie 330 000 zł na prace konserwatorskie na cmentarzu w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51.

Funduszy nie otrzymają:

• Gmina Miejska Lubaczów na ogrodzenie cmentarza żydowskiego z XVIII w. (69,33 pkt),

• Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Żydów na konserwację nagrobka rodziny Jarocińskich na cmentarzu w Łodzi (67,33 pkt),

• Fundacja Brama Cukermana na konserwację i rekonstrukcję malowideł naściennych w Domu Modlitwy Cukermana (67,67 pkt),

• Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie na prace budowlano-konserwatorskie w XVIII-wiecznej synagodze w Bobowej (64,33 pkt),

• Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie na prace w synagodze Nożyków (63,67 pkt) oraz naprawę muru cmentarza w Lublinie przy ul. Siennej (63,67 pkt),

• Stowarzyszenie Historyczne Żydów Miasta Częstochowy na rewitalizację dawnej mykwy (62,67 pkt),

• Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie na usunięcie stanu awaryjnego konstrukcji synagogi Tempel (62,67 pkt),

• Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na prace konserwatorskie na cmentarzu w Zielonej Górze (62 pkt),

• Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Nowej Synagodze (60,00 pkt).

Regulamin konkursu zakłada możliwość składania odwołań.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!