Ceremonia z oficjalną prezentacją tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski w Bączku

Fot. A. Nawracaj / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Nadleśnictwo Starogard zapraszają na ceremonię uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Bączku (Skarszewy, ul. Starogardzka). Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 27 października, o godz. 12.

Podczas uroczystości, po raz pierwszy, zostanie oficjalnie zaprezentowana tablica informacyjna umieszczona na terenie cmentarza, znajdującego się na działce należącej do Skarbu Państwa, a zarządzanej przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Starogard. Oznaczenie – kształtem nawiązujące do macewy (tradycyjnej formy nagrobka żydowskiego) – łączy tradycję z nowoczesną formą upamiętnienia.

Zamieszczony na symbolicznej tablicy znak QR odsyła do szerszej charakterystyki nekropolii w Bączku, udostępnionej na portalu zabytek.pl. Ceremonia nie jest jedynym elementem upamiętnienia. Wydarzeniu towarzyszyć będzie program edukacyjny – zajęcia skierowane do społeczności lokalnej, przygotowane i przeprowadzone przez edukatorów Muzeum POLIN. Wezmą w nich udział uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach. Uczestniczki i uczestnicy zajęć „Pamięć w kamieniu” poszerzają swoją wiedzę na temat tradycji związanych z cmentarzami żydowskimi oraz kulturą żydowską. Poznają w ten sposób inny wymiar historii swojej miejscowości i jej przedwojennych mieszkańców. Szkoła biorąca udział w warsztatach otrzyma również zestaw edukacyjny „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”. Są to repliki obiektów i archiwalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów Muzeum POLIN – rodzaj edukacyjnej gry planszowej dla klas IV-VI. Zestaw jest przeznaczony do własnych działań edukacyjnych placówki.

„Dla społeczności żydowskiej cmentarze mają ogromne znaczenie. Nekropolia żydowska stanowiła kamień węgielny każdej gminy. Uzyskanie zgód na urządzenie cmentarza było definitywnym ugruntowaniem jej istnienia. To akt o większej sile niż przywilej osiedleńczy czy nawet budowa synagogi. Dlatego dzisiaj – pomimo trudnych doświadczeń historii – to miejsce, ta uroczystość i ten znak upamiętniający dowodzą, że pamięć przetrwała” – podkreśla Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Prezentacja tablicy oraz program towarzyszący ceremonii realizowane są w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV: „Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści”, Priorytet 2: „Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich”), finansowego z grantu udzielonego Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

Do 2024 roku – przez cały okres realizacji grantu ŻDK – nowe oznakowania cmentarzy żydowskich pojawią się w każdym z 16 województw.

Ceremonie upamiętnienia każdorazowo uzupełnia program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży.

Upamiętnienie cmentarzy odbywa się w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partner lokalnym programu: Nadleśnictwo Starogard.

Inicjatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!