Organizacje żydowskie proponują, by dyrektorem Polin pozostał Zygmunt Stępiński

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin / Facebook

Kilka dni temu prof. Dariusz Stola zapowiedział gotowość do rezygnacji z egzekwowania swoich praw w związku z brakiem powołania go na stanowisko dyrektora Muzeum Polin. Jak wyjaśnił nam prof. Stola, jego oświadczenie w tej sprawie “ma otworzyć pole do negocjacji między założycielami muzeum, żeby zażegnać kryzys. Reszta jest w ręku założycieli”. Przedstawiciele organizacji żydowskich i przyjaciele Muzeum Polin, na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie ŻIH 12 lutego, zaproponowali, by dyrektorem muzeum pozostał Zygmunt Stępiński. Nie wiadomo, czy MKiDN przychyli się do tej propozycji.

Poniżej zamieszczamy pełną treść listu w tej sprawie:

W imieniu przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich, organizacji społecznych, środowisk żydowskich oraz darczyńców, reprezentowanych przez nas, zwracamy się do założycieli Muzeum POLIN z apelem o pilne zażegnanie kryzysu wywołanego brakiem powołania jego dyrektora.

Muzeum POLIN nie może pozostawać w stanie zawieszenia, bez dyrektora powołanego na wieloletnią kadencję, który z powodzeniem będzie kontynuować misję instytucji tak dobrze służącej dialogowi i porozumieniu polsko – żydowskiemu oraz obrazowi Polski w świecie.

Najlepszym kandydatem na stanowisko dyrektora był profesor Dariusz Stola, który w maju 2019 roku zdecydowanie wygrał ogłoszony decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkurs.

Dziś jednak stoimy w obliczu patowej sytuacji, ponieważ kandydatura profesora Stoli nie uzyskała akceptacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zostało to zakomunikowane oficjalnie przez pana Premiera prof. Piotra Glińskiego na spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia ŻIH w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dn. 7 lutego 2020.

Trudno zrozumieć i zaakceptować powody, dla których tak się stało. Brak powołania profesora Stoli musi zostać odebrany jako porażka przez każdego, komu na sercu leży dobro Muzeum.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Pan Profesor wyraził gotowość poparcia innego rozstrzygnięcia, które zyskałoby akceptację wszystkich założycieli Muzeum POLIN, czyli MKiDN oraz Stowarzyszenia ŻIH i Prezydenta Miasta st. Warszawy. Przyjmujemy to z najwyższym uznaniem.

W krytycznej dla losów Muzeum sytuacji, jedynym rozwiązaniem może okazać się powołanie innego kandydata. W naszej zgodnej opinii bezwzględnie powinna to być jednak osoba wskazana przez Stowarzyszenie ŻIH w pełnym porozumieniu z Prezydentem Miasta st. Warszawy, co stanowiłoby gwarancję, że działalność tak ważnej dla nas wszystkich instytucji będzie kontynuowana bez przeszkód i równie owocnie, jak dotychczas pod kierownictwem prof. Dariusza Stoli.

Oczekujemy, że tak wskazany kandydat uzyska również akceptację MKiDN i zakończy się kryzys związany z obsadą stanowiska dyrektora Muzeum. Naszym zdaniem naturalnym kandydatem jest dotychczasowy p.o. dyrektora Zygmunt Stępiński.

Anna Bando, Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Kamila Dąbrowska, Stowarzyszenie ŻIH

Magda Dorosz, Fundacja Hillel Polska

Joanna Fikus, Stowarzyszenie ŻIH

Andrzej Friedman, B’nai B’rith – Loża Polin

Konstanty Gebert

Jan Hartman

Zuzanna Hertzberg, Stowarzyszenie ŻIH

Jan Jagielski, Stowarzyszenie ŻIH

Tadeusz Jakubowicz, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie

Marian Kalwary, Związek Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

Alicja Kobus, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Poznaniu

Klara Kołodziejska, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce

Aleksandra Leliwa-Kopystyńska, Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu

Helise Lieberman, Centrum Taubego

Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith – Loża Polin

Maciej Kozłowski, Stowarzyszenie ŻIH

Stanisław Krajewski

Wiktor Markowicz, American Friends of POLIN Museum

Agnieszka Milbrandt, Stowarzyszenie ŻIH

Jacek Młynarski, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie

Alicja Mroczkowska, Stowarzyszenie ŻIH

Małgorzata Niezabitowska, Rada Muzeum POLIN

Marek Nowakowski, Stowarzyszenie ŻIH

Johnatan Ornstein, JCC Kraków

Grażyna Pawlak, Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

Shana Penn, Rada Muzeum POLIN, Taube Philanthropies

Lesław Piszewski, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Piotr Puchta, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Andrzej Folwarczny, Forum Dialogu

Agata Rakowiecka, Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa

Sebastian Rejak, AJC Central Europe

Roman Rewald, American Friends of POLIN Museum

Andrzej Rojek, American Friends of POLIN Museum

Zygmunt Rolat, Rada Muzeum POLIN, American Friends of POLIN Museum

Adam Daniel Rotfeld, Rada Muzeum POLIN

Sławomir Różański, Stowarzyszenie ŻIH

Paula Sawicka, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Ryszard Schnepf, Rada Muzeum POLIN

Rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski

Karina Sokołowska, JDC

Rabin Shalom Ber Stambler, Chabad-Lubawicz

Paweł Śpiewak, Żydowski Instytut Historyczny

Marcin Święcicki, Polski Komitet Wspierania Muzeum POLIN

Jarosław Szczepański, Stowarzyszenie ŻIH

Tad Taube, Taube Philanthropies

Izabela Teodorkiewicz, Fundacja Shalom

Marian Turski, Rada Muzeum POLIN, Stowarzyszenie ŻIH

Marcin Wodziński, Katedra Judaistyki, Uniwersytet Wrocławski

Rabin Stas Wojciechowicz, Synagoga Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Krzysztof Zorde

Jolanta Żyndul, Stowarzyszenie ŻIH

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!