Wykład o żydowskim domu przedpogrzebowym Maxa Fleischera w Gliwicach

Zapraszamy 30 marca o godz. 17 do Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej (Katowice, ul. Francuska 12) na wykład “Żydowski dom przedpogrzebowy Maxa Fleischera w Gliwicach – historia obiektu i jego nowe życie”. Prowadzące: Karolina Jakoweńko, Magdalena Żmudzińska-Nowak.

W ramach cyklu „Architektoniczna Triada” odbędzie się trzeci i już ostatni wykład pt. „Żydowski dom przedpogrzebowy Maxa Fleischera w Gliwicach – historia obiektu i jego nowe życie”. Autorkami wykładu będą Karolina Jakoweńko oraz Magdalena Żmudzińska-Nowak.

Dom przedpogrzebowy przy nowym cmentarzu żydowskim w Gliwicach to obiekt szeroko znany jako Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Budowla zaprojektowana została na początku XX wieku przez wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera, a jej uroczystego otwarcia dokonano 15 listopada 1903 roku Z wybuchem II światowej wojny dom przedpogrzebowy zaanektowano na potrzeby wojska i zamieniono w magazyn, a po zakończeniu wojny cmentarz i dom użytkowała działająca w Gliwicach gmina żydowska. Z biegiem czasu jednak obiekt zaczął popadać w ruinę.

Dzięki licznym inicjatywom i działaniom, udało się pogłębić wiedzę na temat tej zabytkowej budowli, a także wpisać ją do rejestru zabytków województwa śląskiego. W 2007 roku gmina żydowska przekazała budynek Miastu Gliwice, które w 2012 roku rozpoczęło jego renowację i adaptację na potrzeby oddziału Muzeum w Gliwicach. Nadano mu nazwę Dom Pamięci Żydów Górnośląskich i otwarto w 2016 roku.

Dzieje domu przedpogrzebowego, sylwetkę jego twórcy – wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera oraz zawiłą i fascynującą historię poszukiwań, odkryć i działań społecznych skupionych wokół tego obiektu – zanim on zaczął pełnić obecną funkcję – przybliży Magdalena Żmudzinka-Nowak.

Natomiast Karolina Jakoweńko opowie o działalności Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, obejmującego badania i upamiętnianie dziejów Żydów na terenie Górnego Śląska od średniowiecza do współczesności. W muzeum mieści się unikatowa na skalę kraju wystawa „Żydzi na Górnym Śląsku”, która w nowoczesny sposób opowiada o złożoności losów Żydów z terenów dawnych niemieckich miast.

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich jest otwarty dla wszystkich, którzy poszukują przyjaznej przestrzeni do wymiany myśli, nieskrępowanej dyskusji oraz mądrego sposobu spędzania wolnego czasu. Odbywa się w nim wiele spotkań pielęgnujących pamięć o przeszłości.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!