Aktywni Obywatele
Oświadczenie Yad Vashem

Yad Vashem jest zaniepokojone krokami prawnymi podjętymi przeciwko polskim badaczom Holokaustu. Yad Vashem, Światowe Centrum Pamięci o Zagładzie, wyraża zaniepokojenie trwającym w Polsce procesem przeciwko…